Vědomí svatých

sv. Otec Pio

sv. Otec je velkým mužem modlitby. Za svého života dal lidstvu mnoho modliteb. Také je svatým ve všech ohledech a příkladem zbožnosti a pravého postoje k Bohu. Páter Pio se stal mým velkým učitelem v oblasti poznání opravdové cesty se vším všudy, přes kterou mě provedl. Jeho život je velkou motivací a inspirací pro mnohého člověka a stejně tak i pro mě. Dalo by se říci, že jsem jeho žákem v mnoha oblastech, pokud mohu tento termín použít. Doprovází mě a je přímou součástí rituálů exorcismu, ale také je člověku nápomocen v odpuštění hříchu. Jeho opravdovým zájmem a záměrem je vrátit člověka zpět Bohu, jak jen dovolí. Jeho vědomí a energie je velmi jemná a otevírá naše duchovní srdce. Tělo Otce Pia se, jak bylo předpovězeno, nerozkládá. Člověk může v den působení jeho vědomím žádat sv. Otce o zpověď. Pokud je žádost upřímná, dostane se mu jí Sv. František s Assisisv. Josefína Bakhita


sv. Hildegarda z Bingenu

sv. Hildegarda z Bingenu
sv. Hildegarda z Bingenu

sv. Bernadeta

sv. Bernadeta
sv. Bernadeta

 sv.Matka Tereza 

" Nechť každý s kým se střetneš,odchází od tebe lepší a šťastnější"

Pokud si Bůh přeje zlepšit situaci k obrazu svému, svěří tento úkol bytosti, o který ví, že jeho úkol naplní tak, jak si přeje. Takto vnímám sv. Matku. Je to božské vědomí, které přišlo k lidem, kteří mnoho zabloudili, aby jim dalo pocítit lásku stvořitele a oživilo ji v nich. Tak si přál stvořitel dotknout se všech zbědovaných skrze sv. Matku Terezu a učinil tak.
Zasvěcení sv. Matky nám pomáhá, dává sílu a rozvíjí naše vědomí v těchto oblastech. Zasvěcení je vhodné pro člověka, který pečuje o druhé. Pečovatelky/le, lékaře, atd


sv. Benedikt

V Přípravě....


sv. Antoním Paduánský