Panna Maria

Matička Maria je velmi překrásné vědomí. Je to bytost plná milosrdenství samotného Boha. Slovy nelze vyjádřit, jak ona sama je přenádherná a láskyplná. Přeje si všechny lidi dovést ke svému synu Ježíši Kristu a tím i přirozeně k bohu samotnému. Je královnou nebes a trpělivou matkou všech lidí bez rozdílu. Jedná se o božské vědomí a překrásný ženský princip. Je nepostradatelným přímluvcem u samotného Boha. Vztah a jakékoli spojení s touto velmi mocnou a jemnou bytostí je jedinečným zážitkem. Na mé cestě je zcela zásadním aspektem.

Zasvěcení čisté srdce Panny Marie


K tomuto zasvěcení vybízela lidstvo Maria při svých zjeveních. Říkala: "Zasvěcujte se do mého čistého srdce, neboť to nic nepřemůže." Je třeba si uvědomit, jakou obrovskou milost nám naše Matka dává. Kdo přijímá její srdce a vědomí, je chráněn a projde vším, co mu stojí v cestě. Je patronkou svatých, které přivedla k sobě, ochránila před všemi útrapami a dala jim sílu je projít. Při zasvěcení je srdce vloženo přímo do vás.