Vědomí Hinduismu

Mahátma Gándhí

Mahátmá Gándhí
Mahátmá Gándhí

V Indii, co je mi známo, je jméno Mahátmá označením pro člověka, který po všech inkarnacích dosáhl dokonalosti. Gándhí byl politickým vůdcem Indie, ale také velkým světcem. Zasvěcení v přípravě ....
Mahaavatar Babaji

Mahaavatar je, jak je mi známo, označením pro hlavního nebo velkého avatara. Babaji je s námi úzce spojen a pomáhá nám s probuzením naší božské podstaty. Chce, aby lidé měli vše, co potřebují ke štěstí a k životu. Jde mu o naše duchovní štěstí. O naše úplné štěstí. Jeho vizí je svět naplněný prémou - božskou kvalitou lásky, něhy a soucítění, kterou mezi sebou lidská srdce volně sdílejí. Babájiho je možné vidět nebo rozpoznat pouze tehdy, jestliže si to přeje On sám. Je o něm známo, že se různým uctívačům zjevil v poněkud rozdílných podobách. Jeho nechřadnoucí tělo nevyžaduje žádnou potravu, jí velmi zřídka, a to pouze z důvodu společenské zdvořilosti.
Jeho známým žákem současnosti je Sri Swami Vishwananda
Zasvěcení v přípravě...


Sri Baghavan

Sri Baghavan
Sri Baghavan

Sri Baghavan je dosud žijícím Avatarem a jeho práce je veřejně známá. Poskytl lidstvu zasvěcení pod názvem Dikša. K jeho šíření je pověřeno několik lidí v ČR. Dikša je přenosem energií, která iniciuje, probouzí a napomáhá vzestupu do vyšších stavů vědomí. Dar Dikši jsem dostal od mistrů, avšak u nás jsou přítomni lidé, kteří přímo u tohoto avatara studují nebo studovali a dostali požehnání Sri Baghavana. Z mé strany jde spíše o záměr upozornit na přítomnost tohoto avatara a také na jeho dílo, které je velmi podporující. 


ŠRÍ ÁNANDAMAJÍ MÁ

Šrí Ánandamáji Ma
Šrí Ánandamáji Ma

"Silná touha po realizaci Boha

je sama o sobě cestou k Bohu."

Šrí Ánandamáji Ma


zasvěcení se připravuje.....


MATKA MEERA

Ačkoli nevyhledává žádnou publicitu, přicházejí k ní tisíce lidí z celého světa, aby přijali daršan, tichý dar odpuštění a Světla, prostřednictvím jejího pohledu a dotyku. Žádné učení, rituály, mluvení, jen tiché požehnání. Beze slov, pouze vnitřním působením mění Matka srdce a myšlení lidí. Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Matka nenaplňuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Neposkytuje žádné formální učení nebo souhrn duchovních pravidel a nic nežádá. Jako živoucí vtělení Božské Matky proměňuje člověka jediným pohledem. Přijímá na daršan každého bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sleduje. 

Vědomí a energie Lord Ganesha


Každá část Ganeshy reprezentuje určité duchovní principy

  • Sloní hlava naznačuje nejvyšší moudrost myšlení a vědění.
  • Jeho velké uši znamenají, že naslouchá.
  • Chobot pak reprezenzuje schopnost rozpoznání a intuitivního vnímání. Je znakem pro ochranu a požehnání.
  • Velké a kulaté břicho představuje, že byl schopen přeměnit negativní energie v blaho.
  • Jeho čtyři ruce symbolizují čtyři aspekty lidských světelných těl: duše - vědomí - intelekt - egocentrismus.

Zasvěcení v přípravě....Vědomí a energie Lakšmí

Bohyně lakšmí
Bohyně lakšmí

V přípravě...


Vědomí a energie Shivy

V přípravě


Vědomí a energie Krishny

Krishna
Krishna

V přípravě

Kundaliní Reiki

Kundaliní Reiki se řadí k velmi silným léčivým energiím. Při zasvěcení jsou předávány postupně ve 3 stupních. Práce s těmito energiemi je velmi jednoduchá, bez znaků, jako například Shamballa, nebo Imara.
Po zasvěcení se zasvěcenému uvolní hlavní životní energie, energie kundaliní. Ta proudí přes čakry, které jsou po zasvěcení dále otevírány.
Kundalini Reiki čistí jemněhmotná těla, auru i duši a uvolňuje problémy ega. Po zasvěcení se zesilují kanály Reiki a probouzí se energie kundalini. Pročišťují a zvětšují se čakry a tím se posiluje ergetický systém těla.


zasvěcení do 1. stupně:

Otevírá a čistí hlavní energetický kanál a umožňuje tak energii proudit. Po zasvěcení se kundaliní probouzí. Žákovi je otevřena 7. a 4. čakra a čakra dlaní. Naučí se léčit kontaktně, i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně všem třem stupňům systému Usui-Reiki.


zasvěcení do 2. stupně:

Zasvěcení zesiluje kanály Reiki. Je probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu). Po zasvěcení do druhého stupně bude žák připraven na úplné probuzení energie kundalini III. stupně.

Celý energetický systém je v tomto stupni vyčištěn, hlavně tři spodní čakry. Žák budete umět přijímat tolik energie, kolik 

potřebuje.

zasvěcení do 3. stupně mistr /učitel:

Zasvěcení, které je pouze pro mistry učitele. Po tomto zasvěcení velmi silně proudí energie. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál. 


zasvěcení do 4. stupně:

 energetický potenciál Mistra/učitele Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Zdvojnásobí se energetická úroveň 2x. 


zasvěcení do 5. stupně:

Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Oproti Kundalini Reiki 4 je energetická úroveň čtyřnásobná. 


zasvěcení do 6. stupně:

 Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí, včetně mystického osvícení. Kundalini Reiki vás harmonicky propojí s vesmírem, zaktivuje DNA a otevře jasnovidné schopnosti.


zasvěcení do 7. stupně
zasvěcení do 8. stupně
zasvěcení do 9. stupně
zasvěcení do 10. stupně
zasvěcení do 11. stupně
zasvěcení do 12. stupně


zasvěcení Velmistra Kundaliní Reiki 


Zlaté Reiki

Zlaté Reiki navazuje na Kundaliní Reiki - je to rozšíření mistrovského stupně Kundaliní reiki, kdy vám je předáno zasvěcení do zlatého světla od nanebevzatého mistra Kuthumiho. Tato energie je jemnější láskyplná a ženštější. Zasvěcení do  Kundaliní reiki jsou zde podmínkou. Gold reiki, neboli "Zlaté reiki" obsahuje zlatý světelný paprsek, který má nevídané výsledky v oblasti uvolnění bloků v čakrách, které byly zapříčiněny strachem, životními otřesy či jinými negativními prožitky.
Zlatý světelný paprsek transformuje a odstraňuje nahromaděné bloky, které ucpávají přirozený tok energie.


1. stupeň - první vibrační stupeň zasvěcení do zlatého světla, práce s bodem Hara, harmonizuje především oblast solar-plexu


2. stupeň - zesiluje zlaté vibrace


3. stupeň (mistr-učitel) - završení předání vibrací zlatého světelného paprsku, JÁ JSEM, práce s egem.Ajurvédské Reiki

Ájurvéda je starobylá věda života, tradiční, nejstarší a nejholističtější léčebný systém dostupný dnes na planetě. Tato starobylá Indická medicína usiluje o obnovení harmonie mezi tělem a jeho přirozeným prostředím. V psané formě byla Ajurvéda umístěna před 5000 lety v Indii a říka. Ajurvédské Reiki je systém čerpání a práce s univerzální energií dle Ajurvédy.. Mnoho masérů i terapeutů s oblibou Ajurvédské Reiki používá. Je to láskyplná jemná, avšak hluboce pronikající energie. 

Ájurvédské Reiki - 1. stupeň

První zasvěcení otevírá uzdravovací kanálky a nasměrovává energii Reiki. Všechny hlavní čakry (mimo kořenové) a dlaňové jsou otevřeny. Hlavní energický kanál (Sushumna) je od korunní čakry až ke kořenové očištěn a připravován pro probuzení Kundaliní, kterou zažijete na druhém stupni.

Ájurvédské Reiki - 2. stupeň

Posílení prvního stupně. Shakti Kundaliní bude probuzeno a povstane Sushumna a povzbudí sedm čaker. Jak plamen Kundaliní září, všechny hlavní i vedlější čakry a energické kanály budou vyčištěny a otevřeny. Tímto způsobem, všechny čakry i energické systémy jsou osvíceny a nastupuje očištění.


Ájurvédské Reiki - Mistrovský stupeň

Toto zasvěcení vás posiluje pro vitální energii Ájurvédské medicíny, mantry, barvy, planety, Panchamahabooty (posiluje vás k metafyzikálním vlastnostem Země, Vody, Ohně, Vzduchu, Prostoru - vesmíru) atd. Andělé Ájurvédy pomáhají diagnostikovat nemoc a přímo směřují odpovídající energickou frekvenci k pacientovi


Ájuédské Reiki - Velmistrovský stupeň

Velké završení. Velmistrovské vibrace a kvalita energie.