Vědomí a energie Ježíše Krista 

Zasvěcení Ježíše Krista

Ježíš je dokonalým přítelem lidstva a lidí. Poznal jsem ho jako opravdového přítele a mistra všech mistrů. Co se týká mě, ztotožňuji se s jeho aspektem syna živého Boha, který stojí nade vším. Tím je nutné si uvědomit, že ve všem. Poznal jsem ho jako opravdového láskyplného učitele, ale také přísného mistra a spasitele člověka. Vztah každého člověka s Ježíšem je jedinečný a mimořádný.

Tímto zasvěcením se spojujete s vědomím Ježíše a dovolujete mu vstoupit do vašeho bytí. Otvíráte Ježíšovi dveře a dáváte svolení k tomu, aby vešel....

Zasvěcení srdce Ježíše Krista


Jedná se bezpodmínečně milující vědomí a energii. Kristovo srdce nás učí vše odpouštět a milovat bezpodmínečnou láskou stvořitele. Zasvěcením získáváme přítomnost vibrace Kristova srdce v nás. Při zasvěcení je srdce Kristovo vloženo přímo do vás.

Zasvěcení do učení Ježíše Krista

Toto zasvěcení rozšíří vaše vědomí tak, abyste mohli přijímat učení z vyšších sfér, které Ježíš přinášel zde na zemi. Jste tedy vedeni a napojeni na tuto realitu - vibraci. Po tomto zasvěcení jste naladěni a otevřeni přijímat jeho učení odevšud, odkud přichází, jak jen unesete.

Zasvěcení Kristovo žezlo

Moci přijmout jej a skutečně jím vládnout vyžaduje vaši čistotu a touhu žít v harmonii. Vyžaduje vaše rozhodnutí vykročit ze zajetí iluzí současného lidského světa, překonat strach a ovládání nízkými energiemi, jak ve vlastním energetickém poli, tak v působení okolí. Je to nástroj na práci, vezměte jej a pracujte na sobě. Čím častěji vyzvete energii Kristova žezla k činnosti, tím více svobody uvnitř sebe a okolo sebe vytvoříte.

Zasvěcení dimenze Ježíše Krista

Zasvěcením do Dimenze Ježíše Krista se výrazně otevírají horní (duchovní) čakry, od 8. výše. Dimenze Ježíše Krista je cenný dar pro nás všechny, kteří se chtějí měnit a hledají svou cestu. Jedná se o spojení s realitou Ježíše Krista tak, jak jen jste schopni ji přijmout.