Shamballla

 

Jednotlivá zasvěcení mohu předat ostatním. Činím tak však v případě toho,že sami mistři k tomu vyzvou ne dříve.

SHAMBALLA 1024

  • Level 1 - 256 symbolů - léčení sebe
  • Level 2 - 512 symbolů - léčení druhých, zvířat, květin, a na dálku

Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání základních symbolů Shambally 1. a 2. stupně, energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí, základní očistné a ochranné techniky nutné pro práci ve vyšších dimenzích a základní meditační techniky.


  • Level 3 - 768 symbolů - obsahuje zasvěcení do léčivých energií
  • Level 4 -1024 symbolů - mistrovský stupeň, předávání Shambally dalším klientům, čištění karmy, vlastní vývoj.SHABALLA 2002

Další stupeň nádherných a silných energií, který je  reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů. Je označována jako druhý stupeň mistrovské Shambally.

 Vše je předáno  telepaticky přímo do aury zasvěcovaného. Po zasvěcení se zvýší vibrace aury a schopnosti léčení jsou mnohem silnější.

Shamballa 2002 je rychlá, její energie je výrazná, než u předchozího systému. 

Podmínkou zasvěcení je ukončený systém Shambally 1024.

SHAMBALLA 3110

 Tento systém je dalším, účinnějším a energeticky vyšším pokračováním Shambally 2002. SHAMBALLA 3158

 je označovaná jako multispektrální systém, ve smyslu energetických pásem a energetických "paprsků", které jsou (na rozdíl od předchozích typů Shambally) odlišné tvarem i počtem. Energetické paprsky jsou z kvantového hlediska širší a hustší oproti předchozím druhům Shambally. Výrazně se zvýší léčivé schopnosti absolventa zasvěcení. SHABALLA 12D

12 dimenzí Shambally:

12 aktivací, zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní a každá úroveň disponuje jednou vibrací Shambally. Shamballu 12D podporují: Saint Germaina, Wotona, Djwahl Khula, Matka Marie, Kwan Jin, kolektivní vědomí Lordů a Ladies z Shambally, andělů, archandělů a našich nebeskÝch bratrů a sester.

Podmínkou zasvěcení je Shamballa 1024, 2002 a 3158KRISTOVA SHAMBALLA  

 Úžasné energie Kristovy Shambally si můžete vychutnat při velmi silném zasvěcení. Práce s touto energií je silná, účinná. Hlavním tématem je Kristus a Panna Marie, což prezentuje mužskou a ženskou energii (vyrovnává jin a jang). Je nutné vyrovnání těchto energií i v každém z nás.


Podmínkou zasvěcení do Kristovy Shambally je zasvěcení všech předešlých Shamball (Shamballa 1024 - 12D).


PO TĚCHTO ZASVĚCENÍCH JE SCHOPEN SI AKTUALIZACI ČI ROZŠÍŘENÍ DALŠÍCH ZASVĚCENÍ DĚLAT KAŽDÝ SÁM