Šamanská stezka - cesta z podsvětí

Člověk musí být odhodlán. Pokud je odhodlán, je připraven. Pak si najde svého mistra i čas!

Šamanská stezka je má kompletní práce a zásadní částí je Iboga, která člověka vyvádí z podsvětí. Stezku ji provést pouze u lidí, kteří ve mě poznají svého mistra a pak se otevřou bezpodmínečně své vlastní cestě, na které je tím mohu provést jako šaman. Důvěra je velmi nutná, aby se člověk nezastavil, ale celým procesem prošel. Člověk také v této přípravné fázi vnitřně zjišťuje, zda opravdu stezku chce absolvovat či nenastal ještě správný čas.

Cílem šamanské stezky je stav vědomí nového osvíceni

1. ROZHODNUTÍ - Šaman vás chytí za ruku

Rozhodnutí nepřipravené - šaman ukazuje co vás čeká:

Člověk je nevědomí  a nedůvěřivý snaží se všemožně vyhnout konfrontaci se svou stinnou stránkou.Je přesvědčen o sobě samém a své dokonalosti či opravdovosti.Ego člověku neumožní vůbec na cestu vstoupit. Tím zůstává člověk  uvězněn v klamech a bludech své mysli a ega .Člověk odmítne  svou cestu pro svůj rozmar,požitky ,strach ze sebe,věří skálopevně svému iluznímu světu,atd.Po stezku až  konce fáze 3 dna  je člověk pokoušen tím to aspektem ega velmi intenzivně. Vždy záleží na tom jak se člověk rozhodne, Zda odejde ze své  stezky a od šamana nebo vytrvá 


Rozhodnutí připravené  - šaman zve na stezku:

Člověk se upřímně a vnitřně rozhodne své záležitosti vyřešit ikdyž ví ,že v něm je mnohé. Jeho rozhodnutí a volání duše je silnější než jeho strach. Člověk začne sestupovat do hlubin své stinné stránky.Bez rozhodnutí je vše náročné a prakticky nemožné.S rozhodnutím pomáhají rituály , Rapé medicína,Rapé speciál, Iboga. Rozhodnutí je změna stavu vědomí: neutíkám od sebe a přeji si čelit všemu co mě potká.Mám sílu se osvobodit. Sila již proudí z vašeho nitra  a pomáhá přejít vše co je třeba.                                                     Vždy se jedná jasný stav změny vědomí zaznamenatelný jak pro vás tak i pro ostatní kolem vás.Začnete vnímat  šamana jako jedinou pomoc a důvěra se prohlubuje.
2. Vzdor

Člověk začíná vzdorovat sám sobě i šamanovi. Rozhodnutí pomáhá překročit sama sebe ve aspektech pýchy,umanutosti,atd. Vaše stinná stránka  vzdoruje. Také tato fáze ega se projevuje do konce bodu  3-dno.Prožíváte jak stojíte sami proti sobě a vše je pro ti vám . Nic nedaří  a cesta se zdá marná a nedosažitelná atd. Je to fáze zpokorňování tedy překročení vaši stinné stránky . Z vás člověka začnou vystupovat jeho nedostatky o kterých nevěděl a nebo si dokonce myslel jak v nich vyniká.Je to souboj se sebou ,který si lze usnadnit časem, ne urputným bojem v kterém je mnoho lidí uzamčeno. Mnozí mají tendenci utéci ,ale vnímají ,že jedinou podporou je  šaman a dokončit cestu. Proces je završen tím,že vaše stinná stránka kapituluje a je ochotna se uzdravit.Ve vašem nitru se prohloubí síla.Z vašeho nitra jde síla sestoupit do hlubin.3.Dno - velká očista

 Člověk dojde na své dno a vnímá se již tak ,že se  má nohama o co opřít . Do této fáze může mít člověk ve snech opakující se prožitky ustavičného nekonečného pádu nejčastěji do černé díry. Znamená ,že člověk potřebuje dojít až na samé dno.Duše člověka najednou ucítí pod sebou  pevnou půdu a má touhu se vzpřímit.To ovšem nejde z důvodu obtěžkání. Na samém dně nastává očista duše od karem,rodových zátěží ,démonických sil a všeho čím je člověk obtěžkán.Vědomí člověka začíná nabírat vědomí sama sebe a začíná dostávat sílu.Začíná se probouzet z klamu a spánku a ožívat.

V této fázi vědomí člověka vnitřně musí zažít  stát samo o sebe .To se opakuje tak dlouho dokud není člověk opravdově rozhodnut pro sebe.Někdo by to nazval jako sebepřijetí ,ale to jen následkem tohoto zvědomění.Vědomí člověka si zvolí samo sebe  před sebou samým a samo sebe propustí z podsvětí.

4.Vzestup

Duše člověka je očištěna  a dost silná vystoupat z podsvětí. Úloha šamana se mění a člověk vnímá svou cestu z podsvětí ven - uchopí ji a pozná.Šaman ji pouze doprovází.Na její cestě na světlo. Vědomí člověka se obrátilo zpět ke stvořiteli a má sílu se vrátit zpět do světla. Přijalo samo sebe stvořitele a začíná  prožívat stav jednoty.Stav vědomí člověka dostává se přes 51% vlastní spirituality a začíná se rodit duchovní bytost. Vztah se šamanem se mění na přátelský.Duše člověka propouští nejhlubší nánosy a okovy je pozvedána do světla.

Tato fáze je charakteristická realizací sebepřijetí . Bezpodmínečné sebepřijetí a přijetí vlastní reality probíhá samovolně a stává se lékem na vše.Také se vyznačuje tím ,že vystoupíte z temnoty a vstoupíte  do světla. Vaše realita je s světelná a vše uzdravuje .Vědomí se vrátilo domů:)
5.Sjednocení

Jedna se o to ,že člověk se dostává k realizaci sama sebe . Vrchní i spodní světy vcházejí do přirozené rovnováhy. A člověk se dočišťuje a vyrovnávají se mu energie. Prožívá svůj stav osvobození  a návrat ke stvořiteli  sama k sobě . Je osvobozen a tak i žije . Startují se jeho skryté potenciály a on je pozoruje a zjišťuje co je.Poznává se jako nekonečné vědomí obsažené ve všem. Dochází k  přirozené harmonizaci, uzdravení  . Člověk již na sobě nemusí pracovat nebo jen minimálně,ale jen vnímá ,že vše pracuje za něho - navrací se zpět a stává se vědomím Já Jsem nebo Jsem. V této fázi jste sami sebou. Pak jste ve vztahu se šamanem jako rovnocenná probuzena spirituální bytost . Jste jedno s ním a se vším a víte ,že jste již sami za sebe a vše vám je k dispozici k nekonečnému bytí.Člověk se propouští z okovů a vše co ho svazovalo z něho opadává.

 V člověku se probouzí stav nového osvícení- probuzené božství ve vědomém lidství . Dalo by se říci ,že je to stav vědomí Já jsem,ale toto vědomí se také nachází ve stavu osvícenosti.Je to vědomí ,které bylo dáno lidem a lidstvu od stvořitele jako výsledek transformace.Je jejím cílem. Cílem teto doby.