Reiki

Přátelé všechny tyto a ještě jiné zasvěcení mi byli nabídnuty nanebevzatými mistry. Později jsem zjistil,že jsou již veřejně známi. Přiznávám,že jsem si usnadnil práci kopírováním textů z veřejně dostupných zdrojů ,ale zasvěcení zůstávají tak jak mi bylo svěřeno. Neprocházím zasvěcením od lidí ,ale přímo od nanebevzatých mistrů bytostí...

Děkuji:)

Usui Shiki Ryoho Reiki


Systém aktivace a práce s Reiki, který založil Mikao Usui, obsahuje významnou část, určitý úsek všeprostupující univerzální energie. Je známo, že Mikao Usui se zabýval studiem starých způsobů duchovního vzestupu, na které navázal a díky tomu dosáhl Satori, ve kterém získal schopnost pracovat s určitou vibrací léčivé univerzální energie.  

zasvěcení do 1.stupně
Rozšíření 1. stupně 


zasvěcení do 2. stupně 
Rozšíření 2. stupně 


zasvěcení do 3. stupně 
Rozšíření 3. stupně 


zasvěcení do 4. stupně
Rozšíření 4. stupně Komyo Reiki Kai

1.stupeň
2.stupeň
3.stupeň
4.stupeň
Reiki: Tradiční metoda dle Dr. Mikao Usui

Tradiční Usuiho systém Reiki je rozpracovaný systém harmonizačních procesů pro fyzické tělo a psychiku. Jeho autorem je Japonec Dr. Mikao Usui, který po mnoha letech svého osobního duchovního růstu a posléze po 21denním půstu obdržel tento dar.


zasvěcení do 1. stupně

zasvěcení do 2. stupně

zasvěcení do 3. stupně

zasvěcení do 4. stupně


Symbol moudrosti

Všichni máme v našem podvědomí vědění, o kterém ani netušíme, že se v nás skrývá. Jediné, co chybí, je přístup k němu - klíč, jež leží před námi, ale není zatím vidět. Symbol moudrosti pomáhá tento přístup najít, rozsvítí vám svíčku, abyste mohli přímo před vámi ležící klíč objevit. Symbol moudrosti slouží k posílení intuice a zvyšuje sílu proudící energie. Používá se zejména k meditaci a také k zesílení energie při zasvěcování. 


Reiki Velmistr - 5. a 6. stupeň

 • 1. Symbol "Velká harmonie" - spojení s vnitřním dítětem a středním Já, abyste je nejvyššími silami pozdvedli a nechali růst. Spojení se Světlem, silou, ochranou a Jednotou v harmonii srdce.
 • 2. Symbol "Velké rozdělení" - sdílení, cesta k nekonečna, nalezení vašeho centra/středu, kterým necháte sílu stoupat nahoru i dolu a poté spojíte svou vlastní ženskou a mužskou energií.
 • 3. Symbol "Velká moudrost" - tradiční symbol moudrosti (druhý), duchovní posun jako byste meditovali 1000 let, energie proudí do třetího oka, srdce, nad hlavu a do korunní čakry spirálou připomínající pyramidu.


Reiki Velmistr - 7. a 8. stupeň

 • 4. Symbol "Velká svoboda" - dává vám možnost být spravedliví a moudří. 
 • 5. Symbol "Tibetský zesilovač" - tisíciletý meditační a léčivý symbol z Tibetu, umocňuje energie.
 • 6. Symbol "Velký mír" - nalezení důvěry, vnitřního i vnějšího míru. 


Reiki Velmistr - 9. stupeň

 • 7. Symbol pro posílení účinků energie bylin při jejich aplikaci
 • 8. Symbol "Osvobozující pocit štěstí" - symbol uvolňující autohypnózy
 • 9. Symbol "Velké štěstí" (taktéž: "Velké požehnání")


Reiki Velmistr - 10. stupeň

 • 10. Symbol zesilující léčivou energii stromů skrze vás
 • 11. Symbol Karmy - aplikací tohoto symbolu budou z Ducha i duše odstraněny karmické implantáty pro následující inkarnace.
 • 12. Symbol "Velká naděje"


Reiki Velmistr - 11. stupeň

 • 13. Symbol "Velká moc" (též: "Velká síla") - pomáhá najít vnitřní i vnější sílu.
 • 14. Symbol pro víru, vytrvalost, harmonii a vyrovnanost mezi psychickými a fyzickými těly
 • 15. Symbol zdraví, vitality a energie


Reiki Velmistr - 12. stupeň

 • 16. Symbol "Velká Láska" - pomáhá při dosažení skutečného životního cíle
 • 17. Symbol spravedlnosti
 • 18. Symbol víry a vytrvalosti


Reiki Velmistr - 13. stupeň

 • 19. Symbol "Velký učitel" - pomáhá získat přístup k vnitřnímu učiteli a poskytuje odpovědi na otázky k životnímu úkolu
 • 20. Symbol pro udržení rovnováhy mezi tělem a duchem


Reiki Velmistr - 14. stupeň

 • 21. Symbol "Velké oko" - pomáhá odhalit a rozeznat vlastní já a jeho důležitost i přínosnost
 • 22. Symbol, který vám pomůže dokončit proces zrání osobnosti a rozpoznat svůj růst


Reiki Velmistr - 15. stupeň

 • 23. Symbol "Velká cesta" - pomáhá kráčet v souladu se záměrem duše pro tento život
 • 24. Symbol "Má cesta k mému životnímu štěstí" - dozvíte se, jaká je vaše životní určení a jak najít správnou cestu a životní štěstí


Reiki Velmistr - 16. stupeň

 • 25. Symbol ukazuje cestu ke společnému štěstí a pospolitosti kolektivního myšlení Universa, které vychází ze společného Zdroje
 • 26. Symbol "Velké odhalení"


Reiki Velmistr - 17. stupeň

 • 27. Symbol "Velký chrám"
 • 28. Symbol, kterým jste vedeni jednat spravedlivě a to z hloubi svého nitra. Symbol vám ukáže cestu k vzestupu Země, připraví vás vnímat a cítit vaše Světelné tělo, rozšíří energetické kanály pro změnu a zesílení toku energie


Reiki Velmistr - 18. stupeň

 • 29. Symbol "Velká moudrost"
 • 30. Symbol, který vám pomůže abyste byli schopni rozlišit pozitivní a negativní energie i s jejich účinky. Symbol vám ukáže cestu ke zralosti a schopnosti rozhodování. Vaše energetické kanály zesilují a energetické vibrace se zrychlují.
 • 31. Symbol cesty k očištění se skrze elementy a božským paprskem anděla. Dojde k otevření světelné brány k rezonanci nefyzického těla.
 • 32. Symbol pro správné jednání z hloubi vašeho nitra. Pro změnu těla do jeho původního zdravého stavu. Éterické tělo (obal vašeho těla) bude pročištěn, osvobozen od zátěže a připraven nechat duši volně působit.
 • 33. Symbol pro práci s 5 elementy


Reiki Velmistr - 19. stupeň

 • 34. Symbol "Velké nekonečno" - přináší životní sílu a zintenzivňuje tok energie
 • 35. Symbol absolutní lásky a dostane se mu odpovědnému postavení a milosti


Reiki Velmistr - 20. stupeň

 • 36. Symbol pro vnitřní mír, pohodu a celistvost, jež naplňují celé tělo i ven do světelného těla, kde se integrují; jste připraveni nechat se vést a spojit se s paprskem Elohim.
 • 37. Symbol pro srdeční čakru


Reiki Velmistr - 21. stupeň

 • 38. Symbol na odplavení negativního z minulosti a odpuštění
 • 39. Symbol pro čakru komunikace
 • 40. Symbol pro čakru Třetího oka


Reiki Velmistr - 22. stupeň

 • 41. Symbol "Velká Boží Přítomnost"
 • 42. Symbol "Vyšší síla Reiki"
 • 43. Symbol spojení Všeho


Karuna Ki Reiki

Karuna je slovo ze Sanskrtu a je používané v Hinduismu, Buddhismu a Zenu. V překladu znamená toto slovo každý čin, "láska a soucit", který usnadní život druhých, a může být proto i přeloženo jako "soucitný čin", protože každý čin který usnadňuje život je soucitný čin. Když lidé dosáhnou osvícení, vypráví o tom, že jsou všechny bytosti vnímané jako jedna jediná bytost. Tak to samozřejmě i je, soucitný způsob činu nebo Karunu rozšířit na každého bez rozdílu, protože jsme všichni jedno, bez hranic a rozdílu mezi přírodou nebo jinými lidmi. Když pomáháme druhým a podporujeme je v jejich léčení, je to pro prospěch všech. Z důvodů jednoty všech bytostí se nepředává Karuna druhým jen z lásky, ale i proto, protože je to přirozené takto jednat. Stejně tak jak můžeš léčit ty sám sebe, chceš i druhým pomáhat léčit jejich problémy, protože je konec jejich utrpení i konec utrpení tvého, nejste totiž oddělení. Je to tak i psané v buddhistické literatuře, že karuna musí být doprovázená moudrostí, aby mohl být správný účinek dosažen. Karuna je motivace všech osvícených, kteří chtějí ukončit veškeré utrpení na naší zemi. Posílají nám nepřetržitě léčivou energii a vedení, ale ne všichni jsou toho schopni. V míře ve které karunu sám v sobě rozvineš, nepomůžeš jen druhým, ale staneš se také vnímavým pro karunu, která je vysílaná všemi osvícenými. Tím se urychluje také tvé léčení. Karuna-Reiki tě otvírá pro užší spolupráci se všemi osvícenými.
Karuna Ki je vhodná jako další pokračování nebo doplnění k základním kurzům Reiki. Karuna Ki je velice silná a přináší prudký (silný) přítok energie, který může vyvolat silné očistné reakce. Vždy se však stane jen to, co je pro každého důležité a správné k dosažení a udržení dlouhodobého zdraví. 


zasvěcení do 1. stupně :

1. Symbol: Léčení nevědomých vzorů, léčení stínového Já, léčení sexuálního a psychického zneužití, vyhnání psychických a psychologických útoků.


2. Symbol: Léčení srdce a výzev srdce, pomáhá při léčení vztahů, vývoj dobrých vzorů, léčení závislostí, vývoj soucitného jednání, kontakt s duchovními bytostmi případně nanebevzatými mistry.


3. Symbol: Léčení spodních čaker, čistění ducha, čistění prostoru od negativních energií, harmonizace horních čaker se spodními, vytvoření rozhodnosti a touhy po úplnosti, splnění materielních cílů, ukončení sezení a zároveň i uzemnění.zasvěcení do


 2. stupně:

1. Symbol: Spojení vyššího já s nižším já, zlepšení schopnosti učit se, léčení komunikačních schopností, zvýšení kreativity.


2. Symbol: Uzemnění, splnění cílů, nasadit priority, léčení lidstva.


3. Symbol: Pomáhá ti odpoutat se od očekávání a projekcí druhých abys byl schopen vyvinout vlastní sílu, k dosažení vlastních životních cílů a snů, tak jak si to přeješ ty, léčení závislostí, léčení vnímání reality, posílení tvých cílů, léčení země, kontakt k rostlinám a bytostem stromů.


4. Symbol: přináší mír a vytváří důvěru v život, léčení nespavosti, léčení strachů a paniky, dosažení nejlepších možných výsledků, zvýšení jasnovidnosti.


zasvěcení do 3. stupně :


1. Symbol: čistí, chrání a zapečeťuje auru, symbolizuje naší jednotu a spojuje nás s ní.


2. Tibetský mistrovský symbol: používá se jen při zasvěcení.


3. Tibetský symbol: vycentruje všechny čakry a energetická těla ve stejnou dobu a připravuje příjemce na hloubku Karuna Reiki. Navíc se používá též při zasvěcení.


K-Reiki

Je to systém, který navazuje na Usuiho systém. Pro absolvování zasvěcení a práce s K-Reiki nepotřebujete žádnou praxi s energiemi. Již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat na dálku. K-Reiki prohlubuje soucit srdce a vlastně člověka otevírá většímu pochopení fungování života. Dochází zde k velkému léčení srdečního centra. Reiki využívá symboly, které jsou známy i z jiných škol. Zasvěcením dostávají tyto symboly svou vlastní energii a význam. Použití stejných symbolů v jiných školách Reiki může tedy aktivovat citelně jiné energie.

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení Mistra Učitele na dálku.Tera-Mai Reiki

Když dostala Kathleen Ann Milner mistrovské zasvěcení do Usuiho Reiki, tak jí bylo jasné, že to nemohlo být všechno. V jejím nitru cítila: existuje ještě víc. Tak začala hledat, prosit a modlit se. A byla vyslyšena. Energie jí byla krok po kroku odhalena. Tuto energii nazvala:
"Tera - Mai."
Takže je příbuzná Usuiho Reiki, avšak nepředstavuje jen symboly, ale také nové energetické pole. Je to energie, která nás spojuje se Zemí.

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení do 3. stupně


Energy Reiki Symboly

Je to sbírka různých symbolů, kdy jejich patřičná energetická vlastnost nedává jen vnitřní sílu, ale podporuje také chod myšlenek, vede k zážitkům úspěchu, jak privátně, tak v zaměstnání. Mohou být použity přímo jak na osoby, tak na budovy, místnosti .Jedná se o celkem 15 symbolů, které fakticky 'umí' a stojí za to s nimi pracovat, neboť jejich účinky jsou více než přesvědčující. 

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení do 3. stupně
zasvěcení do 4. stupně
zasvěcení do 5. stupněMeridian Reiki

Symbolem, který zprostředkovává zasvěcení, jsou aktivovány energetické dráhy našeho těla, které spojují naše čakry a orgány. Energie symbolu meridiánu má velmi silný uzemňovací efekt.
Tělem jsou meridiány spojeny s naší planetou Zemí a používáním symbolu je tento efekt citelný a použitelný. Protikladná část meridiánů je spojena s hvězdou duše a slouží ke spojení s kosmickou životní energií.

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení do 3. stupněNové Reiki

Nové Reiki nemá žádné symboly . Rozvíjí se zde intuice a dochází k vedení žáka, aby jednal více intuitivně. 

Zasvěcení 1 stupněTibetské Reiki

Tibetské Reiki původně studoval Mikao Usui, zakladatel nejrozšířenější metody Reiki, kdy se učil od tibetských mnichů. Tibetské Reiki je metoda tibetského duchovního léčení, jenž je založeno na podobném principu jako Usuiho klasická metoda reiki, která má v Tibetském reiki základ. Tibetské reiki vychází ze starověkých tradic a filozofie Tibetu, které se lidstvu dochovaly v tibetských spisech, které Mikao Usui studoval ještě předtím, než se mu podařilo dosáhnout vlastní schopnosti práce s energií. 

1. Tibetské zasvěcení
2. Zasvěcení andělů slunce Imara Reiki

Jogíni říkají, že "vaří karmu". Imara Reiki je oproti tomu opravdový "spalovač" karmy i černé magie (pomluvy, nenávist, nepřejícnost druhých, prokletí). Imara znamená "více", proto lze tento systém nazvat "více reiki" v souvislosti s vyšší vibrací energie než má většina reiki systémů. Imara osvobozuje od zranění emocionálního těla, pálí i tu nejtvrdší černou magii, voodoo, uřknutí i prokletí. Imara nám byla seslána jako dar/nástroj přímo za účelem hloubkového léčení karmy a rozpuštění černé magie. Při řešení tohoto druhu problémů je tedy Imara reiki silnější a znatelně účinnější než tzv. "obecné léčebné energetické systémy" (jako je Reiki, Shamballa, Ra-Sheeba). Imara reiki je na používání jednoduchý energetický systém a neobsahuje žádné symboly, se kterými by bylo nutné pracovat.

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení do 3. stupně mistr
zasvěcení do 4. stupně -Velmistr


Tachyon Reiki

Tachyon je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Tachyon je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii.

Tachyonová energie tvoří podstatu veškeré existence. Nalezneme ji všude a ve všem a díky jejímu vlivu můžeme dosáhnout harmonie, jelikož nosí informace k dokonalé harmonii bytostí, zvířat a rostlin. Tachyonová energie tvoří klíčovou úlohu v duchovním růstu. Můžeme říci, že je nejsilnější léčivou silou Universa.

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení do 3. stupně
zasvěcení do 4. stupně
zasvěcení do 5. stupně
zasvěcení do 6. stupně
zasvěcení do 7. stupně
zasvěcení do 8. stupně
zasvěcení do 9. stupně


V této vzrušující, transformační době, zatímco se vibrace naší planety pomalu dostávají na vyšší úroveň bytí, pracuje stále víc lidí s ideami a metodami, které nám jsou nyní dávány k dispozici z duchovních říší.
Průvodci, andělé nebo Nanebevzatí Mistři (ať už je chceme nazývat jakkoliv) nás lidi podporují svým vedením, moudrostí a informacemi a jsou nám stále ku pomoci. Práce s energiemi Lightarien-Ki Reiki má za cíl spojit lidi s energiemi duchovní úrovně pro podporu osobního i planetárního vzestupu: duchovní transformaci, která v této době na Zemi probíhá. Zatímco se přibližujeme k této události, obdrželi jsme my, lidé z duchovních úrovní řadu nástrojů, aby nás podpořily na naší cestě. Také zasvěcení do Lightarien-Ki Reiki je takovým nástrojem pro permanentní propojení s nejvýše vibrujícími energiemi reiki Nanebevzatých Mistrů, aby byl náš duchovní vývoj usnadněn a urychlen.

zasvěcení do 1. stupně
zasvěcení do 2. stupně
zasvěcení do 3. stupně
zasvěcení do 4. stupně
zasvěcení do 5. stupně
zasvěcení do 6. stupně