Podpora pro stále příznivce  pomoci k lidem


Tato sekce byla vytvořena pro stálé příznivce pomoci k lidem jako podpora na jejich cestě. Tyto služby jsou zdarma,nebo zasvěcení v rámci projektu univerzita vědomí také zdarma. 


Přátelé, všechna tato a ještě jiná zasvěcení mi byla nabídnuta nanebevzatými mistry. Později jsem zjistil, že jsou již veřejně známa. Přiznávám, že jsem si usnadnil práci kopírováním textů z veřejně dostupných zdrojů, ale zasvěcení zůstávají tak, jak mi bylo svěřeno. Neprocházím zasvěcením od lidí, ale přímo od nanebevzatých mistrů a bytostí.
Jednotlivá zasvěcení mohu předat i ostatním. Činím tak však v případě, že sami mistři nebo síly k tomu jedince vyzvou, ne dříve.
Děkuji:)


Mistrovská noc

Tato noc je prováděna při úplňku a to tak, že v 21 hodin na dálku spustím a otevřu ideálním způsobem pro vás spojení s vyššími sférami mistrů. Každá duchovní bytost ve vyšších sférách je vědomou, realizovanou mistrovskou bytostí. Proto k Vám tedy budou přistupovat vědomí, která vás ideálním způsobem podpoří. Mohou mimo jiné také učit vaši duši, pak proces probíhá mimo mysl a je tím pro člověka nevědomý a člověk má pocitové vjemy - je to tak v pořádku. Osobně budu proces zaměřovat na propuštění nepotřebných a starých věcí a "uzavření dveří" všemu již nepotřebnému. Nicméně na Mistrovské noci nejsou kladeny žádná omezení a můžete zažít cokoli.
Celá noc pak končí rozbřeskem.
Na noc můžete přihlásit i své blízké a děti.

---------------------------------------------------

Přihlášky po mailu


Léčivý proud Bruno Gröninga

Jsem velmi poctěn tím, že jsem dostal možnost od Bruna přenášet proud pro lidi. Léčivý proud je jeho darem a také zabarvením a samotnou duchovní esencí tohoto velkého mistra, který mi umožnil jeho aspekt zprostředkovat tomu, kdo o něj stojí.Přenesu tedy léčivý proud Bruna skrze svůj aspekt vám do hmoty:) Můžete v den vyhlášeného termínu být přihlášeni i se svými dětmi a kýmkoli, o kom cítíte, že do toho jde s vámi:) Proud spouštím ve 21 hodin a ponechám doběhnout dle jeho i vaší potřeby.
V průběhu je dobré mít obrázek Bruna. Proto jsem připravil několik fotografií (když kliknete na obrázek nad tímto textem). Také se dozvíte bližší info o něm samotném.
Proud je znám po celé světě a je možno se naladit i samostatně, viz dílo Bruna.
V našem případě je použit aspekt mé vibrace a také počet zúčastněných lidí, který účinek posiluje.

V průběhu je dobré mít obrázek Bruna. Proto jsem připravil několik fotografií (když kliknete na obrázek nad tímto textem). Také se dozvíte bližší info o něm samotném.
Proud je znám po celé světě a je možno se naladit i samostatně, viz dílo Bruna.
V našem případě je použit aspekt mé vibrace a také počet zúčastněných lidí, který účinek posiluje.

Přenesu tedy léčivý proud Bruna skrze svůj aspekt vám do hmoty:) Můžete v den vyhlášeného termínu být přihlášeni i se svými dětmi a kýmkoli, o kom cítíte, že do toho jde s vámi:) Proud spouštím ve 21 hodin a ponechám doběhnout dle jeho i vaší potřeby.
V průběhu je dobré mít obrázek Bruna. Proto jsem připravil několik fotografií (když kliknete na obrázek nad tímto textem). Také se dozvíte bližší info o něm samotném.
Proud je znám po celé světě a je možno se naladit i samostatně, viz dílo Bruna.
V našem případě je použit aspekt mé vibrace a také počet zúčastněných lidí, který účinek posiluje.

---------------------------------------------------

přihlášky po mailu

Skupinové konzultace

Jsem potěšen, že jsou lidé, kteří vzali své sebepoznání a práci na sobě opravdu vážně. Tím mohu udělat další krok, kterým jsou společné konzultace. Ve vypsaný termín se sejdeme a budeme probírat vše, co potřebujete vědět pro to, aby vaše záležitosti byly vysvětleny a ozřejmeny. Abyste se v tom, co se vám děje, zkrátka, vyznali:)

---------------------------------------------------

přihlášky po mailu

Video podpora


Jako další podpora je mi možno napsat email s dotazem, jehož odpověď natočím na video, které pošlu všem stálým příznivcům pomoci k lidem. Obecná zkušenost je taková, že pokud se něčím zabývá jeden, je to i klíčem pro ostatní:). Tím to máte u sebe a můžete se k tomu kdykoliv vrátit dle vlastní potřeby.

 ----------------------------------------------

Dotazy po mailu prosím

Duchovní síla archandělů a andělů

V přípravě.......


Spirituální energie egyptské

V přípravě....

Kronika Akáša

V přípravě.......

Energie Keltů

 V přípravě......

Duchovní cesta

V přípravě.....

Moudrost mudrců

V přípravě.......

Vědomí Atlantidy


V přípravě....


Vědomí Lemurie


V přípravě.....

Vědomí na nebe vzatých mistrů

V přípravě...

Energie na nebe vzatých mistrů

V přípravě.....

Energie přírody

V přípravě..

Vědomí a energie slunce

V přípravě....

Energie hvězd

V přípravě.....

Vědomí bílých mágů

V přípravě....

Říše draků

V přípravě....

Říše hadů

V přípravě....