Komyo Reiki Kai

Komyo Reiki Kai Reiki je univerzální životodárná nepolární síla, nacházející se všude okolo nás. Již sám název v sobě tuto skutečnost obsahuje: Rei - všeobjímající, Ki - síla, energie.

Reiki pochází z Japonska a je spojeno se jménem Mikao Usui. Tento muž je považován za zakladatele učení Reiki. Znovuobjevil ztracené umění léčit a stal se tak kanálem energie, kterou nazval Reiki. Po čase své praxe také přišel na způsob, jak předat tuto energii dalším lidem, aby se i oni mohli stát kanálem Reiki. I když je tato energie známa už i z jiných civilizací pod různými názvy (např. Čchi, Prána, Ki ) teprve systém objevený Mikao Usuim byl postupně rozšířen do světa. Právě pod jménem Reiki.

Zakladatelem systému Komyo Reiki Kai je Sensei Hyakuten Inamoto - japonský Mistr Reiki. Tento systém vychází z původního učení Mikao Usui, jehož poslední záznamy ukazují, že kladl největší důraz právě na duchovní vývoj žáka Reiki. Učil, že abychom mohli uzdravit a poté udržet v harmonii fyzické tělo a duši, je potřebné vyléčit, harmonizovat a rozvíjet své vědomí cestou empatie a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem, zvířatům, planetě. Jeho prostřednictvím jste tedy vedeni k harmonickému a šťastnému životu. Toto je také hlavním principem vyučování systému Komyo Reiki Kai.

Název tohoto systému vychází z části názvu čtvrtého - tedy mistrovského symbolu Reiki.

Komyo lze přeložit jako "Zářící Světlo". Energie zprostředkovaná naladěním do Komyo Reiki je ovšem odlišná od tzv. západní větve Reiki. Jedná se totiž o jinou frekvenci naladění za použití původních japonských symbolů a manter. Symboly a mantry tvoří jádro a formuli Reiki. Jsou klíčem k používání a předávání tohoto starobylého učení. Jsou energetickými zářiči trojrozměrného tvaru a zvuku. Jejich prostřednictvím energie Reiki proudí určitou frekvencí, vibrací k určitému účelu - přímo k uzdravení. Tedy k harmonizaci fyzického těla, jemněhmotných těl i ducha. Lze ji také vysílat mimo prostor a čas - do minulosti, budoucnosti.

Systém Komyo Reiki Kai se zaměřuje především na energetické účinky v těle a psychice žáka, které se projeví následně ve fyzickém světě. Žák tohoto systému vyzařuje energii celým svým tělem, nejen rukama jak je obvyklé.

Systém Komyo Reiki Kai působí na duševní zdraví. Jemnou a harmonickou metodou může být odstraněno utrpení, slabost, plachost, nerozhodnost, či nervozita. Na rozdíl od západní větve Reiki je zde kladen důraz na pravidelné provádění jednoduchých meditačních technik, které napomáhají stálému zvyšování vědomí praktiků, harmonizaci, vyšší koncentraci, k odstranění zátěže ega , pokoře a k pochopení souvislostí všeho se vším.

Tento systém je vhodný nejen pro začátečníky, nýbrž také jako nadstavba pro absolventy všech stupňů západní větve Reiki. Zasvěcení do Komyo Reiki hodnotí většina žáků jako silnější, s větší intenzitou prožitku, po iniciaci dochází k značnému nárůstu intenzity používané energie. Vyšší frekvence naladění energie praktika vede ke zvýšení jeho energetického potenciálu, ke zvýšení citlivosti.

Cesta Komyo Reiki Kai je vhodná pro každého, kdo si přeje harmonicky rozvinout svoji osobnost, svůj talent a poznat sám sebe. Komyo Reiki Kai mimo to přináší výraznou pomoc všem těm, kteří si přejí zbavit se zdravotních potíží. Podporuje a urychluje regeneraci organismu a vede k uzdravení ducha i těla. Tato metoda je tak vhodným nástrojem pro podporu sama sebe, rodiny, přátel a bližních. Zasvěcení může přijmout kdokoli, kdo má zájem podporovat svůj osobní rozvoj.