Dar fialového plamene

Jednotlivá zasvěcení mohu předat i ostatním. Činím tak však v případě, že sami mistři k tomu vyzvou, ne dříve. Tato zasvěcení jsou použita ve vypsaný den. Pracuje pro vás to nevhodnější nebo i více najednou.
Fialový plamen spouštím ideální intenzitou pro vás. Pokud je spuštěn naplno, je velmi intenzivní. Při tomto úkonu se transformují karmy.

Zasvěcení Sait Germain

St. Germain je mistr alchymie posvátného fialového plamene svobody a světového vzestupu. Saint Germain přináší svobodu, spravedlnost, smilování a celkově transformaci životní energie pro vzestup nové civilizace. Samostatné zasvěcení do energií Saint Germaina vás napojí na jeho vědomí. Tím se stává napojení silnější a zajištěno lepší vedení. Je možno se při působení fialového plamene s mistrem setkat, vidět ho a jasně slyšet. Nanebevzatý mistr Saint Germain má se svojí energií schopnost transformovat a čistit nízké emoce (strach, vina, nenávist), negativní myšlenky a stavy.
- Při působení se můžete s mistrem radit, nacházet u něho pomoc i léčení
- dochází ke zrychlení duchovního vývoje
- dochází k transformaci všeho negativního včetně karem
- můžete cíleně pracovat s mistrem na svém duchovním vývoji

Zasvěcení Lady Portia

Je to dvojplamenná partnerka nanebevzatého mistra Saint Germaina (tzn. mají stejný energetický otisk, jsou jako jin a jang).
Energie Lady Portie nám dává zažít vnitřní vyrovnanost, pomáhá vždy znovu nalézt vlastní střed a i za těžkých okolností zůstat v rovnováze.
- vede ke stavu vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké spokojenosti.
- přináší pokročilou očistu svým fialovým paprskem.
- pomáhá planetě Zemi při transformaci společně se Saint Germainem a Pannou Marií.

Zasvěcení 1. stupeň fialový plamen

Fialový plamen je velmi očistná a transformační síla. Vědomí tohoto plamene při pravidelném používání transformuje naše vědomí do vyšších vibrací. Fialový plamen pracuje až na úrovni čaker a pročišťuje naši karmu, detoxikuje naše tělo a má na něj léčebný účinek.
Je to neocenitelná podpora na duchovní cestě
!

Zasvěcení 2. stupeň fialový plamen

Stříbrně-fialový plamen pracuje na hlubší úrovni nežli fialový plamen. Dokáže svou mocí zvrátit působení karmy a také dokáže karmu prostoupit a tím ji uzdravit. Pokud potřebujete sílu, která prostoupí do hloubky vašich bloků, je stříbrně-fialový plamen to co hledáte.Zasvěcení 3.stupeň symbol fialového plamene

Tento symbol je velmi účinný na rozmotání našeho vědomí ve všech oblastech (partnerství, práci, duchovní cestě). Uvolňuje čakry a celkově celé naše bytí. Při působení můžete žádat moc symbolu o rozmotání vnitřních zápletek a podporu v této oblasti. 


Zasvěcení 4.stupeň duchovní síla fialového plamene

40 symbolů, které sestoupí pro práci s Fialovým plamenem. Jedná se o jemnou světelnou energii, která prostoupí vaši auru a vědomí. Spojuje se s vaší podstatou a vnitřním světlem a působí v celé vaší bytosti. Při tomto působení se stáváte světelnou bytostí. 

 

Zasvěcení 5.stupeň velmistr fialového plamene