Archnandělé

Archanděl Michael- "Ten který je sám jako Bůh"

První paprsek má barvu safírové modře.


Afirmace této energie je"S tvojí pomocí jsem chráněn na všech rovinách"


Vlastnosti jsou: Víra ,ochrana ,vůle boží.

První den procesu neděle

Archanděl Michael
Archanděl Michael

Michael je v hierarchii archandělů knížetem, tedy pánem světla. Je ochráncem a bojovníkem za spravedlnost. Je schopen zvládnout nepříjemné situace a prozářit tmu světlem. Respektuje však svobodnou vůli člověka a také jeho karmu. Pokud dochází k působení karmy, mohou archandělé zasahovat jen v omezené míře, neboť je respektován svobodný vývoj lidského vědomí a jeho karmický cyklus.

Vibrace modrého světla v sobě nese: Mír, důvěru, zesiluje mateřskou péči, ochrany ve spojení s vyšším Já, zesiluje naši intuici a vedení, utišuje bolest, rozpouští beznaděj, spontánní uzdravení, pochyby ze sama sebe, transformace negativity na pozitivitu.

Archanděl Michael, pán modrého paprsku, je neustále s námi. Doprovází člověka na jeho cestě. Bdí nad tím, co vše se máme naučit a také nad tím, abychom měli dost sil kráčet svou cestou. Díky němu má naše vědomí cestu otevřenou. Rozpouští klam jemným proudem lásky, světla a pravdy. Jeho světlo proniká do všech zákoutí duše a prosvětluje ji.

Archanděl Jophiel - "Krása Boží"nebo "Bůh je moje pravda"

Druhý paprsek má zlatožlutou barvu.


 Afirmace této energie "S tvojí pomocí se mi podří vztoupit do mé nitrní moudrosti"


Vlastnosti jsou: Osvícení,moudrost vytrvalost.

Druhý den procecu je pondělí


Archanděl Jophiel
Archanděl Jophiel

Archanděl Jophiel je zástupcem druhého paprsku-vibrace zlatožlutého paprsku. V tomto paprsku je soustředěna veškerá zralost, osvícená moudrost dosažená po dlouhé a namáhavé cestě k žádoucímu růstu. Tento paprsek aktivuje naše jemnohmotná těla a také nás Jophiel propojuje s nekonečným vesmírem. Po tomto působení se můžeme rozzářit jako slunce a dojít k poznání, že jsme slunce našeho života. Zlatožlutý paprsek v sobě nese hojnost a dynamiku hojnosti tak, jak to odpovídá vesmírným zákonům o rovnováze. Dávání a přijímání musí být v harmonické shodě s hojností a pohybem. Dávání a braní je zachování rovnováhy celku. Úkolem zlatožlutého paprsku je zdokonalit naše bytí hojností a spojit je se sílou ducha. Archanděl Jophiel je znám svou moudrostí a obětavou trpělivostí. Jophiel přesahuje lidské možnosti a proto může pomoci tam, kde se zdá situace neuskutečnitelná. Duším, které usilují o vzestup, je Jophiel silou a neotřesitelnou oporou, kterou mají k dispozici. Ukazuje nám jak máme využít svůj potenciál a motivuje nás k dalším posunům. Síla archanděla Jophiela působí příznivě na systém čaker, očišťuje ho, nabíjí ho a pozitivně mění. Pomáhá nám s realitou tady a teď.

Archanděl Chamuel - "Ten ,který vidí Boha"

Třetí paprsek světla má barvu růžovou.

Afirmace této energie je: "S tvojí pomocí se učím bezpodmínečně milovat"

Vlastnosti: Láska,dobročinnost.


Třetí den procecu úterý


Archanděl Chamuel
Archanděl Chamuel

Do výsostné oblasti archanděla Chamuela patří láska, neomezené vyšší dobro, které září plnou silou a jasem růžového světla, které je třetím paprskem vycházejícím za srdce stvořitele. V růžových vibracích je vyjádřena harmonie a vytrvalost bytosti, která se cítí být milována. Růžový paprsek je spojen s pradůvěrou, kterou velmi potřebujeme a pomáhá nám zakotvit ve hmotném životě-uzemnit. Pomáhá nám v rovnováze mezi dáváním a braním. Archanděl Chamuel je svým milosrdným srdcem utěšitelem bolu a vysvobozuje nás z vězení, do něhož jsme se dostali.

Je to velmi mocný archanděl v oblasti našich hříchů a karmy.

Archanděl Gabriel - "Bůh je má síla" nebo "Boží síla"

Čtvrtý paprsek má křišťálově bílou barvu.


Afirmace této energie je:"S tvojí pomocí dosáhnu průzračnosti a čistoty." 


Vlastnosti jsou: Čistota,jasnost,naděje


Čtvrtý den prosesu je středa.

Archanděl Gabriel
Archanděl Gabriel

Archanděl Gabriel je knížetem archandělů a bílého světla. Vládce síly záření, které v sobě zahrnuje veškerý život. Bílé světlo symbolizuje sílu a moc praslunce, je prasílou, která nám umožňuje vidět jasněji a rozpoznat, co je nutné v našem životě očistit, vyjasnit, změnit, abychom mohli dokonale odstranit škody. Síla archanděla Gabriela nám pomáhá dozrát a postoupit více do vibrace světla. V bílém světle je nezměrná síla, která působí až do úrovně našich buněk. Gabriel je strážcem našich myšlenek, činů a slov.Tři základní ctnosti bílého paprsku jsou jasnost, ryzost a čistota. Archanděl Gabriel nám pomáhá svým milosrdenstvím ze situací, ve kterých jsme uvízli svou nevědomostí. Křišťálové světlo provádí hlubokou očistu a vytváří kolem naší aury pevný štít. Posiluje princip jednoty a umožní nám ponořit se více do našeho vědomí "Já jsem".  

Achanděl Rafael - "Ten ,který léčí"nebo "Božský léčitel"

Pátý paprsek má zelenou barvu.

Afirmace této energie je"S tvoji pomocí se vyléčím na tělě , duchu i duši" 

Vlatnosti jsou : pravda,uzdravení ,koncentrace.


Pátý den procesu je čtvrtek.


Archanděl Rafael vládne v oblasti zeleného světla. Je archandělem skutečného zdraví těla, ducha a duše, dokonalého pořádku ve smyslu vesmírných zákonům, všezahrnující pravdy, uzdravení a obnovení životních sil. Pozvedá naše vědomí do Božského řádu a v něm zakotvené pravdě. Archanděl Rafael je nazýván archandělem vyváženého středu. V archandělovi Rafaelovi máme mocného pomocníka, když jde o nastolení pořádku a harmonie v našem životě. Drží zelené světlo a podá ho s láskou tomu, kdo touží po uskutečnění něčeho, co jeho nesmrtelnou duši obohatí. Zelená barva je barvou srdeční čakry a proto je Rafael také symbolem nejhlubší moudrosti srdce. 

Archanděl Uriel - "Božský oheň"

Šestý paprsek - rubínově červenozlatá

Afirmace: " S tvojí pomocí nechám vztoupit naplnění do svého života"

Vlastnosti: Milost,naplnění,vděčnost

Šestým dnem procesu je pátek


V šestém paprsku působí archanděl Uriel, který pomáhá k obrácení se k Bohu. V této sféře panuje jásot díky Božímu milosrdenství a hojnosti Božské lásky. Tím je naše bytí efektivnější,

dostane se mu povzbuzení a připravenosti, bude moci cílevědoměji pokračovat na své cestě. Tyto vibrace nás naplňují pocitem štěstí a oživují naše tělo, pomáhají nám s naší tvořivostí. Archanděl Uriel je ze všech archandělů nejpozemštější. Je nejsilněji spjat se zemí. Drží klíč ke hmotě a ukotvuje síly světla, Božství a vědomí ve hmotě. Je strážcem Božího řádu ve všech hmotných strukturách, učí, jak zvládat hmotný svět.

Archanděl Zadkiel - " Boží spravedlnost"

Sedmí paprsek - fialová barva

Afirmace: "S tvojí pomocí odpouštím a tvoje pomoc mě vede je spaseni"

Vlastnosti:transformace ,odpuštění,vysvobození.

Sedmý den procesu je sobota 

Ve výsostné oblasti fialového plamene slouží archanděl Zadkiel se svými bytostmi světla. V této sféře vládne Boží milosrdenství a požehnání. To vše máme k dispozici, abychom vyrovnali staré dluhy a hříchy. Plamen je mimořádně očišťující a transformační. Je to dar od Boha, proto ho využijme pro naše osvobození od veškeré zátěže. Vibrace archanděla Zadkiela nám předává sílu odpuštění Z hlubokého odpuštění se rodí síla nezbytná k našemu uvolnění a osvobození, ale také k uvolnění a osvobození ostatních lidí. Archanděl Zadkiel spojuje nebe a zemi, uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalostí a vázanosti. Jeho úkolem je rozšířit božskou strukturu zde na zemi. Je archandělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Když je vše hotové, harmonizuje Zadkiel poslední nerovnováhy a připravuje přechod k dalšímu kroku, jemuž se máme naučit.